Nieuws

Snertrun & nieuwjaarsreceptie 2020

06 januari 2020
www.av-atos.nl
Na de Nieuwjaarsduik in 't Twiske volgde afgelopen zondag de traditionele snertrun en nieuwjaarsreceptie met toespraak van onze voorzitter Bert Schalkwijk.

Voor alle leden en ouders was er de mogelijkheid om aan de snertrun mee te doen. Een parcours van 3km waarbij de winnaar nu niet eens de snelste was maar de atleet die het dichtste bij zijn verwachte eindtijd zou zitten. Na dit sportieve element volgde de laatste nieuwjaarsreceptie in het huidige clubgebouw. De opkomst viel gezien het ledenbestand wat tegen maar de sfeer zat er goed in. Voorzitter Bert Schalkwijk sprak de aanwezige leden toe met zijn nieuwjaarstoespraak welke hieronder is terug te lezen. 

Nieuwjaar voor av Atos.
Januari 2020.

Als voorzitter van het verenigingsbestuur wil ik u een aantal overwegingen meegeven bij de start van 2020.
We leven in een tijd van welvaart en onzekerheid. Twee aspecten die ons dagelijks bezighouden. 
De welvaart is niet onbegrensd, meer is niet altijd beter. Maar hoe zit dat met sporters? Daar is welvaart niet perse de factor geld, maar ook een vorm van presteren. Het genoegen van een mooie prestatie geeft ook een welvaartsgevoel en is ook van invloed op je mate van welbevinden. Eigenlijk kan ik beter spreken van welzijn. Dat past ook meer bij mij.

Daarbij merk ik op dat welzijn een aan de persoon gekoppeld fenomeen is; elke atleet stelt zich een doel: je wilt gezond leven, wat dat ook maar betekent. Wil je gezonder leven – minder dierlijk voedsel eten – je CO2 afdruk verkleinen. Anders gezegd: je leefstijl is ook een motivatie om aan sport en bewegen te gaan doen. 
Je wilt verantwoord leven, je wilt ook lang leven en daar hoort ook een persoonlijke gedragslijn bij, je leefstijl.

Velen willen hun prestatie verhogen en ook dat is afhankelijk van het individu. Sommigen willen hun lichaam trainen voor een schoonheidsideaal. Maar wat is schoonheid? En hoe doe je spieropbouw en vetafbouw? Wat te denken van anorexia bij sporters en kijk eens hier: wat een mager scharminkel.
In een vereniging, zeker zoals av Atos, stelt men ook doelen aan welzijn voor de leden. En die zijn natuurlijk vooral immaterieel van aard. Kan iedereen prettig en veilig sporten, gebeurt dat onder leiding van deskundigen, is er voldoende uitdaging en is er sociale cohesie tussen de leden.

Bij de factor onzekerheid horen veel maatschappelijke elementen. Dan gaat het over je gezondheid, over je werk, over je relatie. En ook bij sportprestatie hoort onzekerheid. Heb ik mijn training wel voldoende gedaan, heb ik alles wel goed voorbereid, heb ik wel voldoende talent om dit te kunnen, vraag ik niet teveel van mezelf en van mijn omgeving? Hoe vermijd ik blessures?

In het bestuur van onze club heerst ook wel onzekerheid. Hoe zal het gaan met het aantal leden nu we in 2019 10% ledenverlies hebben ingeboekt. Of beter gezegd: afgeboekt. Hoe zal het gaan met de beoogde doelen van de beleidsnotities? Gaan we die ambities wel halen?  Hoe staat het met de nieuwbouw van ons clubhuis? Hebben we wel genoeg onderhandeld met de gemeente Amsterdam? Hebben we voldoende middelen (= geld) om het gebouw te exploiteren? Hoe staat het met onze bekendheid? Wat denken anderen van ons, maken we wel voldoende reclame voor onszelf? Werken we wel genoeg aan een goed zelfbeeld? Vragen we niet teveel van onze leden als het gaat om verenigingswerk, of juist te weinig?

Kortom je kunt je hele leven vragend doorbrengen maar dat leidt niet tot een rustig en gelukkig leven.

Even wat praktische kwesties om bij stil te staan.
Ik had het zojuist over ledenverlies. Iedereen kan meehelpen om onze naamsbekendheid en kwaliteit uit te dragen. Ga bij je eigen kring van familie, vrienden en collega’s na of er geen personen zijn die lid willen worden. Een mooi voornemen voor 2020. Neem ze eens mee naar onze baan en laat zien hoe begeleid en verantwoord sporten gaat. En dat geldt voor alle trainingsgroepen. Van de mini pupillen tot en met de G atleten.

De bouw van ons nieuwe clubhuis vordert gestaag. Dat is vooral de taak van de aannemer en de bouwcommissie. De voorbereidingen voor de inrichting gaan ook door. Ook daar is een groep mee bezig. Maar straks moet er echt gewerkt worden aan de afbouw: haakjes ophangen, verhuizen, inrichten. We vragen onze leden nu al na te denken over meehelpen met die klus.
Atos is een sportvereniging, beter gezegd een atletiekvereniging. Daarbij hoort plezier en prestatie. Elk lid kan zich afvragen: wat is mijn bijdrage om het plezier van mezelf en van de anderen te vergroten. En hoe kunnen we als vereniging de prestaties verhogen. Ook daar kan een individueel lid aan bijdragen.

Lijkt het dan allemaal somber? Nee helemaal niet. Er is een grote hoeveelheid werk te doen in het komende jaar en daar is iedereen bij nodig. Maar daar rekent het bestuur ook op. De schouders eronder!

De verdere uitwerking van het jaar 2020 komt aan de orde op de Algemene Leden Vergadering op woensdag 26 februari a.s..
Graag zie we dan veel leden aanwezig.
Voor nu: een goed jaar, een sportief jaar, een gelukkig jaar, een gezond jaar, een tevreden jaar.
Proost.

Bert Schalkwijk, voorzitter.

 
www.av-atos.nl
Beste leden en ouders van leden, Vandaag heeft de Nederlandse overheid bekend gemaakt dat de beperkende maatregelen in verband met de… Meer >
 
www.av-atos.nl
Beste leden/ouders, Op 12 maart schreef het bestuur een bericht over het opschorten van alle trainingen, het gebruik van het sportpark… Meer >
 
www.av-atos.nl
Beste leden/ouders, In verband met het Coronavirus, zal AV Atos, in navolging van de sportbonden en NOCNSF, met onmiddellijke ingang… Meer >
 
www.av-atos.nl
Bij een boominventarisatie is onlangs geconstateerd dat er aan de zuidwestkant van onze baan Japanse Duizendknoop groeit: een… Meer >
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
© 2019 - AV Atos | G.J. Scheurleerpad 3 | 1025 WM Amsterdam | tel. (+31) (0) 20 637 06 84
Terug naar boven