Breaking News:


Laatste nieuws

Laatste Nieuws: Verslag algemene ledenvergadering 2018
   (15-02-2018)

Op woensdag 14 februari was onze algemene ledenvergadering van 2018. Met een groep trouwe leden zaten we gezamenlijk in de kantine van ons mooie clubgebouw. Hier hebben we gereflecteerd op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst. In afwachting van de notulen van de secretaris hieronder een klein verslag.

Na een warm welkom van de voorzitter en wat mededelingen van de secretaris was het tijd om aan de officiële agenda te beginnen. We maakten een reis lang de notulen van vorig jaar, de verslagen van de verschillende commissies en de penningmeester. De Atos sporttrofee kreeg een nieuw thuis bij niemand minder dan Jonne Walstra.

Albert Abbring heeft afscheid genomen als penningmeester en Arie Post neemt afscheid als algemeen bestuurslid. De rest van het bestuur, waaronder onze voorzitter Bert Schalkwijk, blijven op hun post. Versterking is gevraagd voor de rol van penningmeester, maar bij de vergadering was niemand aanwezig die, die rol op zich kon nemen.

Na een pauze met een drankje kreeg Netty Wildeman de Joke Halekor trofee uitreikt en gaf Geert van Hoof, onze architect, een vooruitzicht op het uiterlijk van de nieuwbouw van Atos.

De begroting voor 2018 is vastgesteld gevolgd door de contributie voor 2019. Als afsluiting is vastgesteld hoe de verschillende commissies "bemenst" zullen zijn in het aankomende jaar.

Tot eenieders verbazing had niemand iets voor de rondvraag; echter werd er door een van onze langst aangesloten leden terecht opgemerkt dat onze wortels liggen waar we nu zitten. Hij heeft, samen met vele andere leden, het clubhuis gebouwd zien worden en de vereniging zien groeien. Nu de verhuizing aanstaande is wekt het idee van afscheid nemen emoties op. Het afscheid is zeker, maar we dragen de mooie herinneringen met ons mee met onze blik gericht op de toekomst.

Het bestuur hoopt op wederom een sportief bestuursjaar met mooie prestaties samen met elkaar.

 

 

 

Aanmelden als lid


Laatste nieuws

05-11-2018

Nieuwe groepen en tijden

Lees meer...

26-10-2018

Rosalie Teeuwen 2e bij het Nederlands Kampioenschap marathon

Lees meer...


Sponsor

Agenda

27-12-2018, 20:00 uur

Oliebollenfeest

19-01-2019, 10:00 uur

3e Clubcross

09-02-2019, 10:00 uur

4e Clubcross

Facebook
Top

Ogenblik a.u.b. ...